Innanför och utanför i en gränslös värld

Kilen, Kulturhuset Stockholm


Datum: 9 mars 2007
Tid: 09.00-

TEMA:
Tjänstemannarollen
och vår syn på  ”de andra”

09:00 Urpremiär! Undantagstillstånd
- Om tjänstemannarollens inneboende motsättningar mellan dels personlig övertygelse och yrkesmässiga ramar eller lagar och dels yrkesrollens konflikt mellan ekonomiska ramar och lagstadgade mål. Föreställningen gestaltar en ung man som vill arbeta på migrationsverket och utgör ett diskussionsunderlag om förutsättningarna för den goda viljan i tjänstemannarollen och vår syn på ”de andra”

10:15 Eva Norström, etnolog
”Människan Tjänstemannen”

I doktorsavhandlingen I väntan på asyl.
Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik,
undersöker hon hur lagtolkarens arbetsmiljö och praktiska hantverk på avgörande vis inverkar på asylpolitikens tillämpning

12:00 LUNCH

13:00 Anders Sundquist
jurist och chef Rådgivningsbyrån

för asylsökande och flyktingar
”Att kommunicera lagen”

14:00 Bengt-Erik Ginsburg
överläkare Transkulturellt Centrum

”Välviljan och Oviljan
- asylens Skylla och Karybdis”

15:00 Fika

15:20-16:30 Diskussion
”Att röra sig i ett minerat fält”

17:00 Suzana Barmani
Livemusik i Access-baren

TEMA: Kulturpolitik

18:00 @work
- En scenisk essä om arbete
 
TEATERMASKINENs nya stora produktion som gestaltar en värld i förvandling.

21:00 Debatt
”Om alla ska vara med och betala
måste alla också få del”
Per Svensson - Kulturrådet
Irma Kario - Nya finska teatern
Dritero Kasapi -  Gottsunda teater
Ingemar E L Göransson - LO
Birgitta Englin - Riksteatern
Jonas Engman - Teatermaskinen

Biljetter bokas separat till dag- respektive
kvällstema via Kulturhuset

Kostnad, Ordinarie: 160 kr
Stud/Ungdom under 26 år: 80 kr
Tel: 08-506 20 200
www.kulturhuset.se 

OBS! Begränsat antal platser !

Samarrangeras med Tema asyl & integration
som stöds av Europeiska Socialfonden

Hör gärna av er för mer information till:

Emanuel Söderberg, projektproducent
TEATERMASKINEN
Tel: 0222-131 61
Mobil: 073-820 63 27
E-post: emanuel@teatermaskinen.com
Hemsida: www.teatermaskinen.com