Migration och hälsa – Effekter av interventioner bland nyanlända irakier?

Malmö


Tid:
20 november kl 10.00 – 16.00
Plats:  Malmö
Arrangör: IMHAd

Konferensen belyser hälsosituationen för migranter i Sverige och Europa och diskuterar interventioner för att utjämna den ojämlika hälsan.

IMHAd – Impact of Multicultural Health Advisors

  • undersöker nyanlända irakiers hälsa, livsstil och erfarenheter under den första tiden i Sverige i en kontrollerad långtidsstudie
  • kommunicerar med och hämtar kunskap direkt från målgruppen
  • gör hälsoekonomiska analyser
  • samlar och analyserar data som kan användas som bas för utvecklingen av introduktionsverksamheter runt om i landet exempelvis i syfte att
    - få fler personer i arbete
    - minska kostnaderna för sjukfrånvaro och utanförskap.

Forskningsingenjör Susanne Sundell Lecerof, Lunds universitet, svarar för studien och presenterar det aktuella forskningsläget och planerna för tiden fram till 2011.

Medverkar gör bl a:
Professorerna i socialmedicin Per-Olof Östergren, Lunds universitet och Ragnar Westerling, Uppsala universitet, professor Björn Fryklund, MIM, Malmö Institute for studies of Migration, Diversity and Welfare, Malmö högskola. Professor Carlo Ruzza, Institutionen för Sociologi och Social Forskning vid Universitetet i Trento, Italien, Willy Brandt Guest Professor vid MIM 2008 – föreläser på engelska

IMHAd finansieras under en första fas, september 2007 – december 2008, medel ur Europeiska flyktingfonden II,Region Skåne, Lunds universitet, Uppsala universitet, Malmö högskola, Blekinge tekniska Högskola, Blekinge läns landsting och Regionförbudnet Östergötland.

IMHAd: s långtidsstudie pågår till och med 2011, och ansöker därför om ytterligare medel från Europeiska flyktingfonden III 2008-2013.

Ansvarig för konferensen är Region Skåne

Konferensen arrangeras med stöd av Europeiska flyktingfonden.
Inbjudan och Preliminärt program

Anmälan senast 10 november 2008
Anmälan till konferensen här

Frågor kan mejlas till Katarina Löthberg, katarina.lothberg@skane.se

Välkommen!