Armenier i Athen. Den armeniska diasporan med tonvikt på en av dess lokaler

Stockholm


Tid: 25 september 2008 kl.15.00-16.00
Plats: CEIFOs seminarierum, hus B, plan 6, rum 658, Stockholms universitet
Arrangör: CEIFO, Stockholms universitet

"Universitetslektor Ulf Björklund, Socialantropologiska institutionen
'Seminariet kommer att handla en del om diaspora i allmänhet, särskilt om den armeniska, och allra mest om Athenarmenierna.
 Om tiden räcker till och om det finns intresse i seminariet, kan jag gå in något på jämförelser med andra delar av den armeniska diasporan.'

  • Seminariet kommer att äga rum i CEIFOs seminarierum, hus B, plan 6, rum 658, Stockholms universitet.
  • Föranmäl Dig gärna till: bodil.lageras@ceifo.su.se.
  • Se det bifogade dokumentet och sprid gärna nyhetsbrevet och information om seminariet till dem som kan vara intresserade.
  • För mer information om vår verksamhet besök gärna vår hemsida: www.ceifo.su.se

Med vänlig hälsning
 
Bodil Lagerås
forskningsadministratör
CEIFO, Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer
Stockholms universitet
08-16 26 89"