Seminarium Asyl & Hälsa

S:ta Maria kyrka, Södervärnsgatan 8, Malmö


Datum: 9 mars
Tid: 08.30-17.00

Program

"08:30-09:00 Registrering och kaffe

09:00-09:15 Inledning med arrangörerna

09:15-10:00 Asylum seekers, refugees and IDP’s and torture, a global
overview - Brita Sydhof, International Rehabilitation Council for
Torture Victims

10:00-10:30 Tortyr och asyl - ACAT (Action by Christians for the Abolition of
Torture) och HMR (Hälsa och Mänskliga rättigheter)

10:30-10:45 Kaffepaus

10:45-11:15 Flyktingklassning? - Hur migrationsmyndigheternas bedömning
påverkar individens rättigheter, ekonomi och hälsa - Eva Nordin

11:15-12:00 Asylsökandes tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige -
Christian Foster, samordnare för Asylhälsovården Stockholms
läns landsting

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
i Malmö, Birger Persson, leg. psykolog o. psykoterapeut

13:30-14:00 Intro-rehab – Malmö stad erbjuder flyktingar och invandrare
med migrationsrelaterad stress rehabilitering och introduktion

14:00-14:15 Projektet Barn i Väntan – En ljusglimt i väntan på asyl
Svenska Kyrkan Malmö och Individuell Människohjälp, Zakera
Mitha och Pernilla Persson

14:15-15:15 Grupparbete och fika

15:15-17:00 Paneldebatt med representanter från regeringspartierna och
oppositionen, sjukvården och frivilligorganisationer. Deltagare
Gunvor G Eriksson (mp), Rosita Runegrund (kd) m.fl.

Anmälan till Emelia Frennmark, emelia.frennmark@broderskap.se
Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på förtäring.
Seminariet ingår i projektet ”Aktörer i ny asylprocess”, som medfinansieras av
Europeiska Flyktingfonden. För mer information besök www.nyasylprocess.se"