Grundtvig

Asylsökande och flyktingar prioriterade grupper i utbildningsprogrammet Grundtvig
I de nya utlysningarna inom de olika delprogrammen under Sokrates, EU-kommissionens utbildningsprogram, uppmärksammas också flyktingar och asylsökande. I vuxenutbildningsprogrammet Grundtvig prioriteras under Grundtvig I: Europeiska samarbetsprojekt, vuxenutbildning för marginaliserade eller utsatta grupper, bland andra asylsökande och flyktingar.

Läs mer om programmet på Internationella programkontorets hemsida

Beskrivning av programmets prioriterade teman för 2006

European Cooperation Projects ("Grundtvig 1")
In 2006, only projects submitted in the following themes will be supported:


- Teaching and learning of foreign languages, regional and minority languages, and the languages of migrants and ethnic minorities in adult education;

- Learning in later life; Inter-generational learning;

- Parental and family learning;

- Strategies to promote effective alternative pathways into formal education, including access pathways to higher education for persons without formal entrance qualifications;

- Promoting adult citizens' awareness of Europe;

- Professionalisation of adult education (initial and in-service training of adult education, teachers and other staff; quality assurance of services and institutions);

- Relationship between general and vocational education; workplace-based general learning;

- Adult education for marginalised or disadvantaged citizens, notably prisoners and exoffenders, refugees and asylum-seekers