Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning: Temanummer "minoritetshälsa"

2007-01-22

Senaste numret av Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr. 2/2006, har fokus på hälsa och omsorg för invandrade.

Specialnumret har utarbetats av NAMKI (Nasional Kompetanseenhet for Minoritetshelse) och IMER. De menar att den skandinaviska hälso- och omsorgsmodellen fungerar sämre för dem med utländsk bakgrund. Två artiklar studerar hur Somalier och Pakistanier förhåller sig till hälsofrågor och det norska sjukvårdssystemet. Andra artiklar handlar om barriärer och mekanismer i den norska sjukvården som bidrar till maktlöshet och passivisering.

Borgå & Al-Saffar skriver om mötet med psykiatrin i Stockholm och visar att olika etniska grupper får olika psykiatrisk behandling. Lien visar i en studie att ungdomar med utländsk bakgrund tenderar att utveckla fler psykiska problem ju längre tid de bott i Oslo.

Läs mer om temanumret på NAMKIs hemsida