Empowerment på hög nivå när flyktingar skapar lobbyverksamhet i Bryssel

2007-03-27

Ett antal föreningar och initiativ ledda av asylsökande och flyktingar i olika EU-länder har med stöd av ECRE och den brittiska EU-parlamentarikern Jean Lambert (De Gröna) skapat ett Brysselbaserat nätverk - the European Refugee Advocacy Organisation, ERAD. ERAD lanserades i Bryssel i februari och ska bedriva påverkansarbete gentemot de europeiska institutionerna och medlemsstaterna.

Organisationen syftar till att asylsökande och flyktingar själva ska delta i att tillvarata sina intressen och bidra med utlåtanden inför formulering av lagstiftning och politik som rör målgruppen. Organisationen kommer också att initiera och bedriva olika projekt för flyktingar och asylsökande, och dessutom fungera som ett nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte.

Idén till organisationen uppstod redan 2003, under European Conference on Strengthening Refugee Participation in European Asylum Policies and Programmes som anordnades av ECRE i Gent, Belgien. I samband med detta undertecknades den så kallade Gent-deklarationen som lyfte fram behovet av att låta flyktingar och asylsökande komma till tals.

Hittills består ERAD av nio målgruppsdrivna flyktingorganisationer baserade i olika medlemsstater, och organisationen välkomnar fler medlemsorganisationer som vill vara med och arbeta för en rättvis asylpolitik och för en bättre integration av flyktingar och asylsökande i EU.

Lisa Tönnes, lisa.tonnes@temaasyl.se