Europeiskt asylmottagande – nu och i framtiden

2007-04-23

Minimum standards and beyond - the contribution of Equal to a dignified standard of living for asylum seekers in Europe

Till Sverige beräknas i år komma omkring 40 000 asylsökande, cirka hälften av dessa från Irak. I Syrien och Jordanien finns närmare två miljoner flyktingar från Irak, varav allt fler söker sig vidare till Europa. UNHCR har rubricerat flyktingsituationen i Mellersta östern som den största folkomflyttningen sedan kriget i samband med skapandet av staten Israel 1948. 50 000 flyktingar beräknas lämna Irak varje månad.

Vilket mottagande kan Europeiska unionen och dess medlemsstater erbjuda dessa flyktingar? Hur fungerar det gemensamma europeiska asylsystem som Unionen är i färd med att bygga upp? Finns den solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna som den svenska migrationsministern, Tobias Billström, efterlyst?

Svaren på dessa och andra centrala frågor om europeisk asylpolitik ges under den andra europeiska konferensen om asylmottagande och integration i Malmö. Konferensen är anordnad inom ramen för Europeiska socialfondens program Equal.

EU-kommissionen kommer under konferensen att presentera två nya, viktiga rapporter om asylmottagande och asylpolitik: Grönboken om det gemensamma europeiska asylsystemet och uppföljningen av EU:s s k mottagandedirektiv, den senare en rapport om hur – och om – medlemsstaterna genomfört de miniminormer för mottagande som trädde i kraft 2005.

Unik utställning

I samband med konferensen anordnas en utställning med deltagande från Utvecklingspartnerskap inom Equal-programmets tema asyl från samtliga medlemsstater och projekt från Europeiska flyktingfonden. Utställningen är öppen för allmänheten och är ett unikt tillfälle att ta del av nya idéer, metoder och koncept inom asyl- och flyktingmottagande från Sverige och hela det övriga EU.

 Även vissa delar av konferensen kommer att vara öppen för allmänheten, bl a första dagens plenum och den avslutande paneldebatten med deltagande av europeiska och svenska politiker, under ledning av journalisten och författaren Göran Rosenberg. Bland de medverkande märks migrationsminister Tobias Billström, tidigare EU-kommissionären och invandrarminister Anita Gradin och den europeiska frivilligorganisationen ECRE:s generalsekreterare, Bjarte Vandvik.

Konferensen äger rum den 23 - 24 maj 2007 på Europaporten i Malmö. Anmälan till den öppna delen av konferensen: info@temaasyl.se

Upplysningar: katarina.nilsson@temaasyl.se

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se