Ny avhandling

2004-04-19

Fredagen den 16 april försvarade Saman Rashid, Institutionen för nationalekonomi vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Immigrants’ Income and Family Migration. I avhandlingen har Rashid studerat invandrares ekonomiska situation i Sverige, till exempel i termer av ursprungsland.

I avhandlingen undersöks bl a invandrarkvinnans roll som familjeförsörjare under den tid hennes make letar efter arbete som passar hans kompetens. Förståelsen av en sådan rollfördelning inom familjen kan ge underlag för politiska beslut, t ex till vem i familjen stöd i första hand ska ges. Om kvinnan i invandrarfamiljer visar sig ha den roll som beskrivs ovan, så kan det vara av betydelse att stödja kvinnan i familjen, eftersom hon i sin tur hjälper sin make att ”lyckas”. Denna roll verkar nämligen invandrarkvinnor i USA och Kanada ha. Men resultaten visar att motsvarande inte gäller för invandrarkvinnor i Sverige. En möjlig förklaring är att det svenska transfereringssystemet i form av bidrag och studiemedel ersätter privata ”familjelösningar”, såsom den som beskrivs ovan.