Integrationspolitiska maktutredningen läggs ner

2004-04-22

Regeringen beslutade den 22 april 2004 att Integrationspolitiska maktutredningen skall upphöra. Utredaren docent Anders Westholm kommer att få i uppdrag att slutföra och redovisa en medborgarundersökning samt administrera utgivningen av ytterligare rapporter, som påbörjats inom Integrationspolitiska maktutredningen. Undersökningen och rapporterna kommer att publiceras som självständiga forskarrapporter i departementsserien.

Ny utredning
Regeringen beslutade i samband med nedläggningen av Integrationspolitiska maktutredningen om direktiv för en utredning om makt, integration och strukturell diskriminering. Professor Masoud Kamali har förordnats som särskild utredare.

Utredningen kommer att:

- Identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet,

- I den mån sådan diskriminering kan påvisas, identifiera och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen och

- Föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering.