Etnisk diskriminering i anställningsprocessen

2007-09-10

Det kommer allt fler studier som försöker mäta omfattningen av diskriminering på arbetsmarknaden. Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth har t.ex. visat att det finns en viss diskriminering mot arabisktalande på arbetsmarknaden. Annan ny forskning av Martin Nordin och Dan-Olof Rooth menar att sannolikheten att bli anställd delvis kan förklaras med diskriminering, men att skillnaden i lön för dem som har arbete inte beror på diskriminering utan på skillnader i individernas färdigheter. En ny studie från IFAU: Diskriminering i anställningsprocessen: resultat från en Internetbaserad sökkanal av Stefan Eriksson och Jonas Lagerström visar åter igen att det förekommer viss diskriminering i arbetsgivarnas rekryteringsprocess.

Studien använder sig av data från en svensk Internetbaserad söktjänst, Mitt CV, för att undersöka hur antalet erhållna kontakter med arbetsgivare påverkas av faktorer som etnicitet, kön, ålder och sysselsättningsstatus.

Diskriminering av utomnordiska arbetssökande – särskilt dem med arabiska namn

Rapporten visar att sökande med icke-nordiska namn, äldre sökande, och sökande som är arbetslösa (öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program) får färre kontakter än andra arbetssökande, och att det gäller även när vi tar hänsyn till alla andra skillnader mellan de sökande. Diskrimineringen drabbar särskilt dem med arabiska namn. Resultaten indikerar, enligt författarna, att företagen använder dessa faktorer för att sortera sökande och därmed att diskriminering (statistisk eller preferensbaserad) förekommer på den svenska arbetsmarknaden.

Studien visar också att de sökande som får kontakter genom Mitt CV har en högre sannolikhet att faktiskt få jobb.

Resultaten visar att de företag som rekryterar personal genom Mitt CV använder enkelt observerbara egenskaper, som etnicitet, ålder och sysselsättningsstatus, för att sortera de arbetssökande. Konsekvenserna för de individer som tillhör någon av dessa grupper är att de får färre kontakter med företag, och har därmed en lägre sannolikhet att hitta jobb.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se