Tio nya medlemsstater den 1 maj!

2004-05-01

Den 1 maj får vi tio nya medlemmar i Europeiska Unionen. De nya medlemsstaterna ingår därmed i det gemensamma europeiska asylsystemet och innefattas också av de olika direktiven, bland annat det om mottagande av asylsökande.

Inom både NTG-asyl och den europeiska temagruppen asyl inom Equal (ETG-asyl) har samarbetet med kandidatländerna/de nya medlemsstaterna redan tidigare haft hög prioritet, bland annat anordnade ETG-asyl en seminariedag med deltagande från de nya och gamla medlemsstaterna i Dublin i april 2004 om tema asyl i Equal.

Samarbete och transnationella partnerskap mellan de nya och gamla medlemsstaterna kommer också att ges hög prioritet i den andra ansökningsomgången av Equal, tema asyl. Information och nyheter med bäring på tema asyl i de nya medlemsstaterna kommer fortlöpande att publiceras på hemsidan.