Att vara nyanländ i Turkiet – nyttig läxa för tjänstemän och funktionärer

2007-10-01

Månadens projekt oktober 2007

Tema asyl har tidigare rapporterat om det transnationella projektet ASSET, finansierat inom ramen för s k Joint Actions i EU-programmen Socrates, Leonardo och Youth. Oravais flyktingcenter i finska Österbotten var en av aktörerna och initiativtagarna till projektet som avslutades 2005.

Flyktingscentret har nu genomfört ytterligare ett intressant projekt i EU-programmet Grundtvig, denna gång med målgrupp handläggare och funktionärer inom asyl- och flyktingmottagandet. Förutom Finland deltog organisationer/myndigheter från Finland, Sverige, Norge, Island, Spanien, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland och Turkiet.

Målet interkulturell kompetens…

Målet med projektet Immigration Professionals Experience Integration in Turkey var att öka den interkulturella kompetensen hos de medverkande, tjänstemän och funktionärer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med asylsökande och flyktingar från olika delar av världen. Från Sverige deltog t ex lärare i svenska för invandrare och en socialsekreterare.

…nås med okonventionella metoder

Genom att öppna en s k interkulturell dialog mellan deltagarna och det land som var värd för projektgruppens resa, Turkiet, var avsikten att lära av varandra och öka förståelsen för andra kulturer, värderingar, seder och bruk.

Gruppen fick bl a delta i en lektion i turkiska språket – upplagd på samma sätt som de lektioner som nyanlända flyktingar får genomgå i de olika mottagarländerna, dvs i detta fall på turkiska. Gruppens hela besök i Turkiet präglades av att de mottogs som nyanlända/flyktingar, något som många i gruppen beskrev som en både omskakade och nyttig upplevelse.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se