Hälsofrämjande integration (2001-2005)

Hälsofrämjande introduktion är ett forskningsprojekt som medfinansierats av Europeiska flyktingfonden och drivits i samverkan med Integrationsverket och Sektionen för Psykiatri, Neurotec-institutionen, Karolinska Institutet. Projektledare var biträdande professor Solvig Ekblad vid Institutet för psykosocial medicin.
  
Hälsofrämjande introduktion riktade sig till barn och vuxna av båda könen och målsättningen var att:

- utveckla en introduktionsmodell med avseende på nyanlända flyktingars psykosociala hälsa,

- öka kunskapen om samband mellan upplevd hälsa bland nyanlända och inträde på arbetsmarknaden,

- identifiera psykosociala faktorer som kan påverka hälsan samt att

- undersöka omfattningen av och på vilket sätt kommunerna beaktar fysisk och psykisk hälsa hos nyanlända flyktingar under introduktionen. Det övergripande projektet Hälsofrämjande introduktion utgörs av tre nära sammanbundna delprojekt.