Barn som gett upp

2004-04-30

Asylsökande barn som "gett upp", dvs lider av olika sorters uppgivenhetssyndrom, har på senare år blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom barnpsykiatrin. Psykologen Andreas Tunström vid barn- och ungdomspsykiatrins flyktingenhet i Stockholms län har skrivit rapporten Barn som gett upp. Rapporten grundar sig på enkätsvar från personal vid BUP-kliniker runt om i landet som kommit i kontakt med problematiken. I rapporten konstateras bl a att barnens tillfrisknande är beroende av asylprocessens utgång. Om familjen får stanna i Sverige får de flesta barn tillbaka sina funktioner.