Samverkan för att minska riskerna för devitaliserade barn

2004-09-28

Migrationsverket Region Stockholm kommer på försök att tillämpa nya rutiner för familjer med barn som riskerar att "lägga sig". Wiuu Lillesaar i Stockholm, tillsammans med en grupp medarbetare från olika delar av Migrationsverket, har arbetat fram förslag till hur verket skulle kunna samverka med andra instanser för att minska risken att barn "lägger sig". 

Region Stockholm fick i maj 2004 ett uppdrag att inleda samtal med Stockholms läns landsting och andra myndigheter för att hitta arbetssätt och åtgärder som kan förhindra att barn blir apatiska. Rapporten har nu lämnats till generaldirektören och region Stockholm ska fram till årsskiftet tillämpa de rutiner som arbetsgruppen kommit fram till.