Pervasive refusal syndrome - genomgripande vägran-syndrom

2004-11-20

Professor Bryan Lask från Storbritannien är en av de få medicinska auktoriteterna när det gäller det som i Sverige kommit att kallas uppgivenhetssyndrom hos traumatiserade, asylsökande barn.  I en artikel publicerad 2004 beskriver Lask ett antal fall med vad han kallar Pervasive refusal syndrome - genomgripande vägran-syndrom.  Enligt Lask innefattar syndromet olika grader av vägran/tillbakadragande från livsuppehållande och sociala funktioner som leder till allvarliga och livshotande tillstånd hos patienterna, i Lasks fall mestadeles flickor mellan åtta och 15 år. Enligt Lask behöver frågan om orsaker till och behandling av sjukdomstillståndet ytterligare utredas.