Access to health care for asylum seekers in the European Union — a comparative study of country policies

2005-10-04

The European Journal of Public Health Advance Access publicerade den 17 oktober 2005 artikeln  “Access to health care for asylum seekers in the European Union — a comparative study of country policies”. De tre artikelförfattarna har beskrivit och jämfört sjukvården för asylsökande i de 25 EU-länderna i syfte att visa hur vården kan förbättras och utvecklas. Artikeln baserar sig på en e-mail undersökning som skickats till myndigheter och NGO:s som är ansvariga för asylsökandes sjukvård.