Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning

2005-10-10

Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning
I artikeln ”Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning” beskriver barnläkaren Staffan Mjönes och allmänläkaren Olle Marqvardsen sina erfarenheter från en flyktingförläggning i mellersta Norrland. De konstaterar att de som läkare befinner sig i en närmast omöjlig situation vad gäller vården av flyktingarna på förläggningen. Patienterna är svårt traumatiserade och uppvisar svårbehandlade sjukdomsbilder där symptomen förstärks av förhållandena som råder på förläggningen: nersliten miljö, brist på fritidsaktiviteter, familje- och etnicitetsrelaterat våld samt frekventa diskussioner patienterna emellan om negativa besked och verkställda avvisningar. Konsekvenserna av dessa förhållanden blir ett stort lidande för patienterna och svårigheter för svensk sjukvård att ge effektiv hjälp, i synnerhet eftersom själva kärnproblematiken, nämligen rädslan för att behöva återvända, inte kan pratas eller medicineras bort. Mjönes och Marqvardsen menar att vårdsituationen inte är rättssäker när medicinska utredningar sällan leder till diagnos, behandlingsmetoderna är ineffektiva och starka intyg inte beaktas och sällan leder till att patienterna får stanna. Omständigheterna ställer nya krav på yrkesetik, menar de. Inför den genomgång av situationen för de s k apatiska barnen som Socialstyrelsen skall göra, bör enligt läkarna också andra frågor om sjukvård för flyktingar och etiska övervägande i samband därmed, uppmärksammas.

Ladda ner artikeln i nr 37/2005