Rapport om sjukvård till gömda

2005-11-20

Rapporten Gömda i Sverige: Utestängda från hälso- och sjukvård är utgiven av Läkare utan gränser (MSF) hösten 2005 och bygger på resultat från en enkätstudie som organisationen lät genomföra bland 102 patienter som fått vård via organisationens nätverk. MSF:s studie förmedlar en bild av de problem gömda upplever kring sin hälsa och sociala situation.  I rapporten konstateras bland annat att gömda flyktingar i Sverige mår sämre än de som inte varit gömda.