Sverige får kritik av FN-observatör

2006-01-31

FN-observatören professor Paul Hunt besökte Sverige i januari 2006 för att kartlägga hur landet uppfyller de lagar och konventioner som reglerar rätten till sjukvård. I rapporten kritiserar Hunt Sverige för att inte leva upp till internationell lagstiftning när det gäller sjukvård till asylsökande och dokumentlösa invandrare. Hunt kommenterar också det faktum att nuvarande förhållanden försätter svenska läkare i svåra, närmast omöjliga situationer när de tvingas välja mellan att antingen bryta mot lagen eller mot sin etiska läkarplikt att behandla alla.