Uppföljning av EU:s rekommendationer för integrering av invandrare på arbetsmarknaden (2001)

Studien Uppföljning av EU:s rekommendationer för integrering av invandrare på arbetsmarknaden från 2001, utgiven av IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, är Sveriges svar till EU-kommissionen om vilken effekt den europeiska sysselsättningsstrategin har haft på utformningen av den nationella politiken och på sysselsättningsutvecklingen i medlemsländerna. Resultatet från medlemsländernas utvärderingar skall bidra till att vidareutveckla strategin för framtiden för att uppnå de gemensamt uppsatta målen för ökad tillväxt och sysselsättning i Europa.