Flöde eller rundgång (2001)

IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering har genomfört en studie om arbetsmarknadspolitiska åtgärder för invandrarkvinnor - Flöde eller rundgång?  - en kartläggning och explorativ intervjustudie av korttidsutbildade landsortskvinnors "färdvägar" genom 1990-talets arbetslöshetskris i termer av arbetsmarknadsanknytning och handlingsmönster.