Arbetsmarknadspolitisk översikt

IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering är ett oberoende forskningsinstitut under Näringsdepartementet. IFAU studerar och sprider information om effekter av arbetsmarknadspolitik och utbildningssatsningar samt arbetsmarknadens funktionssätt.

Sedan 1997 ger IFAU årligen ut en rapport som ska ge en överblick över den svenska arbetsmarknadspolitikens status: dess organisation, verksamhet, mål och medel.