CEIFO ny samarbetspart för hemsidan

2008-03-13

Projekt NTG-asyl & integration avslutades i februari 2008. Projektets hemsida och utgivningen av nyhetsbrevet Tema asyl & integration kommer att upprätthållas genom en överenskommelse mellan CEIFO (Centrum för forskning om migration och etniska relationer) vid Stockholms universitet och Svenska ESF-rådet, den myndighet som ansvarar för Europeiska socialfonden i Sverige.

CEIFO är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet, som även ingår i olika europeiska forskningsnätverk, bedriver forskning om internationell migration och etniska relationer, IMER. Genom samarbetet med CEIFO ges aktuell forskning från institutet och nyutkomna publikationer en mera framskjuten plats på hemsidan.

Vi planerar också att tillsammans med CEIFO utveckla arrangemang och aktiviteter för den breda publik som idag använder hemsidan Tema asyl & integration och som prenumererar på nyhetsbrevet. Bland de drygt 3 000 prenumeranterna på nyhetsbrevet finns beslutsfattare, tjänstemän, handläggare och funktionärer från departement, myndigheter och frivilligorganisationer, politiker, forskare och studenter samt journalister och redaktörer från press, radio och TV i Sverige såväl som i våra nordiska grannländer – och i Bryssel.

Grunden för de nationella temagruppernas verksamhet inom Equal-programmet är de medverkande Utvecklingspartnerskapen och projekten. I den Nationella temagruppen asyl & integration var dessa organiserade i UPS (Utvecklingsprojekt i samverkan).  Samtliga projekt och delprojekt har nu avslutats. Slut- och utvärderingsrapporter kommer efterhand som de färdigställs att kommenteras och läggas ut på hemsidan. Beställningar av rapporter och alla övriga publikationer i pappersformat från NTG-asyl & integration sker via info@temaasyl.se.