Föreställningar om praktik som åtgärd för invandrares integration och socialisation i arbetslivet (2004)

Studien, som genomförts av IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, fokuserar på de olika föreställningar om praktik som finns hos de yrkesgrupper som nyanlända möter under sina första år i Sverige. I studien framkommer att få praktikplatser som varit aktuella motsvarar  invandrarnas kvalifikationer och frågan ställs om detta  leder till en inlåsning i framtida, okvalificerade arbeten.