Enad satsning för integration (2004)

Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO tar ett gemensamt grepp för en bättre integration på arbetsmarknaden. Genom en avsiktsförklaring tas det ett samlat initiativ i frågan som en del av tillväxtsamtalen.

Invandrade måste snabbt komma ut på arbetsmarknaden, för sin egen skull men också för att på sikt kunna medverka till att säkra en hållbar tillväxt och välfärd i landet. I en gemensam avsiktsförklaring har därför Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, de fackliga centralorganisationerna och regeringen enats om en rad insatser för integration. Förhoppningen är att tillsammans kunna bidra till att undanröja de hinder som i dag finns för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden samt att främja likabehandling och motverka diskriminering.