Integration i arbetslivet (oktober 2004)

Integration i arbetslivet medföljde som bilaga till Dagens Industri i oktober 2004. Bilagan är en sk tematidning i samarbete mellan Svenskt näringsliv och Integrationsverket. Tidningen innehåller intervjuer med personer som arbetar med integrationsfrågor, artiklar från svenska arbetsplatser och projekt som arbetar aktivt och framgångsrikt med integrations- och mångfaldsfrågor. Bland de Goda exemplen nämns bl a Towns together inom programmet Equal, Skandias mångfaldsarbete inom ramen för Equal-programmet och projektet Libra, också Equal, som arbetar för ökad jämställdhet inom byggbranschen.