Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in Sweden 1985–2002 (december 2005)

I en nyligen utkommen studie från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Will I see you at work? Ethnic workplace segregation in Sweden 1985-2002, skriven av Olof Åslund och Oskar Nordström Skans, undersöks etnisk segregering på arbetsplatser i Sverige utifrån ett material som täcker in hela den arbetsföra befolkningen mellan åren 1985-2002. Resultaten visar bland annat att segregationen av invandrare varierar kraftigt mellan olika etniska grupper samt att segregationen har ökat under den aktuella perioden.