En arbetsmarknadspolitik för alla - en skrift om regeringens arbetsmarknadspolitik (december 2005)

Skriften utgavs av Näringsdepartementet och redogör för regeringens arbetsmarknadspolitik lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Bland annat berättas om bakgrunden till EU:s sysselsättningsstrategi.