Fler invandrare och flyktingar får reguljärt arbete tack vare arbetsmarknadspolitiskt program (juni 2006)

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har i en nyutkommen studie utvärderat ett arbetsmarknadspolitiskt projekt som drivits på försök i 20 kommuner sedan hösten 2003: ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare” (SIN). Målgruppen har varit flyktingar och invandrare vilka fått sina meriter kartlagda/validerade och därefter stegvis introducerats på en arbetsplats med reguljär anställning som mål. IFAU:s utvärdering, ”Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare – teori, praktik och effekter” visar att alltfler personer går från arbetspraktik till arbete genom SIN-projektet.