Krigsbarn igår - flyktingbarn idag

2008-05-16

 

                                                 Krigsbarn har alltid skapats av män som hungrar efter land, rikedom och makt. Barnen kan då bli en belastning – men ibland också ett verktyg för krigsherrarna att nå sina syften. (Källa:www.terve.rossi.se)
 

Mänskligheten krigar, tyvärr! I första hand lider barnen av kriget. De är tvungna att fly från dödshot, sjukdomar och fattigdom – allt det som kriget för med sig. De flesta barn hoppas att någonstans finna ett land där fred och rättvisa råder, och där det finns mat och tak över huvudet för alla. De drömmer om att träffa goda människor som kan hjälpa dem. Under 1900-talet finns flera fall där något land har tagit emot ensamkommande flyktingbarn från andra länder i krig.

År 1936 – inbördeskriget i Spanien

Mellan 1937 och 1940 kom 31 000 barn till Europa och 34 000 barn till Mexiko från Francos Spanien. Av dessa kom ca 3 000 barn till Sovjetunionen inom ramen för en aktion organiserad av Komintern. Situationen var speciell för de barn som kom till Sovjetunionen. Det var första gången när den kommunistiska staten hjälpte ett annat lands flyktingar. Det var också en möjlighet att visa alla fördelar med det kommunistiska systemet. Allt var speciellt ordnat för de spanska barnen. De bodde på dyra hotell, eller på fina barnhem, jämfört med sovjetiska barn. Barnen åt mat på restauranger, undervisades i speciella skolor med speciella lärare. Utbildningen var starkt ideologiskt präglad. De flesta spanska barn skrev brev till släktingar och berättade om sitt fina liv i Sovjetunionen. Nästan alla barnen stannade i Sovjetunionen. 

År 1939 – Vinterkriget i Finland och fortsättningskriget

Mellan 1939 och 1945 evakuerades 70 000 krigsbarn från Finland till Sverige på svenskt initiativ. Barnen åkte till Sverige ensamma eller i syskongrupper. Deras ålder var från under 1 år till 14 år. Det blev en av de största kända barnförflyttningarna. Barnen placerades i första hand hos familjer, men även på barnhem. 55 000 av dem kom tillbaka till Finland, eftersom föräldrar och släktingar hela tiden behöll kontakten med barnen.

Åren mellan 1938 och 1939 – Andra världskriget

Tiotusentals judiska barn lämnade sina hem och familjer i Nazityskland.  Till Sverige kom 500 judiska ensamkommande flyktingbarn. Det stora flertalet barn placerades i judiska familjer. En mindre del av dem bodde i speciella barnhem som drevs av judiska församlingen. Svenska regeringen tog avstånd från den här rörelsen på grund av politiska orsaker.
Förutsättningen var också att församlingen garanterade barnens uppehälle och tog fullt ekonomiskt  ansvar. Alla dessa barn stannade kvar i Sverige.

Krigsbarnsmonumentet i Haparanda av Anna Jäämeri-Ruusuvuori

Lär av historien

En erfarenhet har lagrats i tystnad i mer än 50 år. Nu kan man använda den historiska erfarenheten eftersom det nu är allt fler barn som kommer som ensamma asylsökande till Sverige från olika länder. De senaste månaderna har antalet flyktingbarn som ansökt om asyl  i Sverige tredubblats. Cirka 120 ensamma asylsökande barn kommer varje månad. De flesta av dem är från Irak. Det är fyra gången så många som i april i fjol. Många barn kommer också från Afghanistan, Somalia och Ryssland.

Ensamkommande flyktingbarn är utsatta och behöver stöd under väntetiden. Erfarenheten visar att det stora flertalet av barnen stannar kvar i Sverige och att det bästa är att barnen genast placeras i familjer. Det är dock svårt att hitta tillräckligt många familjer. Men om man löste det problemet kunde många andra svårigheter undvikas.
Elena Budaeva,
elena.budaeva@gmail.com