UP Want 2 work, Danmark

I Danmark tillåts asylsökande inte arbeta. Projektet Want 2 work syftade därför till att asylsökande inte ska gå miste om värdefulla arbetslivserfarenheter medan de väntar på att få sina asylärenden avgjorda. Tanken var att förbereda flyktingarna för arbetsmarknaden så att de snabbt fick tillträde till denna om de får uppehållstillstånd. Want 2 work identifierade kursdeltagarnas kvalifikationer och matchade dessa med praktik och kurser alltefter deras behov och förkunskaper. De kursdeltagare som inte fick uppehållstillstånd kom förhoppningsvis att ha nytta av de nyvunna kunskaperna även i hemlandet.

Projektet byggde på ett tätt samarbete mellan ett flertal kompetenta aktörer så som danska Röda korsets asylavdelning, Dansk Industri, Köpenhamns kommun och föreningen Nydanskar.