I välfärdsstatens gränsland

2005-02-08

Asylsökande som fått avslag men som inte frivilligt återvänder till sitt hemland/motsvarande är ett problem för myndigheterna också i Norge. Jan-Paul Brekke, som på NTG-asyls uppdrag genomfört studien While we are waiting, är nu i färd med att för norska Kommunal- och regionaldepartementet studera effekterna av den omstridda nya lagen om indraget statligt bistånd och boende för asylsökande som vägrar samarbeta med myndigheterna vid avslag och återvändande.

Asylsökande som omfattas av den nya lagen är bl a sådana fall där oklarhet om identiteten råder och där ett återsändande med tvång inte är möjligt på grund av förhållandena i hemlandet. Till gruppen hör bland annat uppskattningsvis 6 - 700 asylsökande från Etiopien och Eritrea. Hittills har mycket få fall prövats i domstol och lokalbefolkning och media har reagerat mycket starkt. De asylsökande som tvingats lämna asylförläggningarna hamnar i praktiken på gatan och hänvisas till kommunal "nödhjälp".

I undersökningen skall lagen och dess konsekvenser studeras från tre perspektiv: individ (den enskilde asylsökande), lokalsamhälle(lokalbefolkning och lokala myndigheter/organisationer) och nation/stat (påverkan på asylpolitiken, signaleffekter).