Rapport från Equal-konferensen i Warzawa

2005-03-08

Under värdskap av den polska regeringen anordnade EU-kommissionen den tredje europeiska Equal-konferensen i februari 2005. Våren 2002 anordnades den första konferensen, en uppstartkonferens i Barcelona, hösten 2002 en andra konferens inför utvidgningen, främst för de dåvarande kandidatländerna i Köpenhamn.

Information och dokumentation från de två första konferenserna återfinns genom att klicka på länken intill, där även program och EU-kommissionens dokumentation från Warzawa-konferensen finns/kommer att finnas tillgängligt.

Syftet med konferensen Free Movement of Good Ideas var att exponera och granska goda exempel från den hittillsvarande projektverksamheten, föra fram förslag och rekommendationer till avnämare och beslutsfattare samt analysera och diskutera erfarenheter från programmet, dess specifika konstruktion och dess genomförande.
I rapporten finns korta referat från och kommentarer till plenarer och ett urval av seminarierna. Rapporten är inte heltäckande och urval och kommentarer är NTG-asyls. Rapporten innehåller flera hyperlänkar - läs den därför gärna först på skärmen.