UNHCR:s årsrapport : Asylsökande – antal och trender 2004

2005-03-16

Antalet asylsökande minskar i världen – och till EU
Jämfört med 2003 har antalet asylsökande till de industrialiserade länderna minskat med 23 procent, från 508 000 till 396 000 år 2004. Motsvarande siffror för EU-25 är 346 000 år 2003 respektive 282 000 år 2004, en minskning med 19 procent. Av EU:s medlemsstater mottog Frankrike flest asylsökande (61 500), följt av Storbritannien (40 000) och Tyskland (35 600). Österrike kom på fjärde plats (24 500) och Sverige på femte (23 000).

…men ökning till vissa medlemsstater
De nya medlemsstaterna kunde notera en liten ökning av antalet asylsökande mellan åren 2003 och 2004, från 37 000 till 39 000, medan antalet minskade till de gamla medlemsstaterna, från 309 000 till 243 500. För vissa medlemsstater innebar 2004 ett ökat antal asylsökande. Till Finland kom t ex det högsta antalet hittills under 2000-talet, 3 650; till Cypern kom 9 800 asylsökande, mer än en fördubbling jämfört med 2003 (4 400); även till Malta fördubblades antalet, från 570 till 1 230. Till Slovakiet kom 11 300 asylsökande, det högsta antalet hittills; även till Polen kom fler än tidigare, drygt 8 000.

Flest asylsökande från Asien till EU
De flesta asylsökande till EU kom även under 2004 från Ryssland, i huvudsak från Tjetjenien (29 000), följt av Serbien och Montenegro (21 800) samt Turkiet (15 800!). Antalet asylsökande från Afghanistan och Irak minskade kraftigt, med runt 80 procent.

…men drygt 60 000 kom från Afrika
Från afrikanska kontinenten kom sammanlagt 62 000 asylsökande, flest från Nigeria (10 800), följt av Demokratiska Republiken Kongo (8 800), Somalia (8 500) och Algeriet (8 300). Därefter följer en rad stater från vilka antalet asylsökande var mellan två och tre tusen, däribland Sudan (3 300), Guinea (3 200), Zimbabwe och Angola (båda 2 800).

Antal asylsökande per innevånare bland EU:s medlemsstater var under femårsperioden 2000 - 2004 högst i Cypern (22,1), följt av Österrike 17,9). Sverige kom på tredje plats (14,3 asylsökande per innevånare).