Fortsatt debatt om Integrationspolitiska maktutredningen

2004-05-18

I senaste numret av tidskriften Axess (nr 4/2004) ges i artikeln "Fri forskning i kollision med regeringens ideologiproduktion" en analys av turerna kring den av regeringen tillsatta och nu nedlagda Integrationspolitiska maktutredningen. Artikeln är skriven av Shirin Ahlbäck Öberg, Fil.dr i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

I artikeln framhåller Shirin Ahlbäck bland annat: "Regeringen försöker formulera sin sanning om diskriminering genom att lägga ner den fristående utredning som skulle undersöka invandrares inflytande i Sverige. Beslutet, och turerna kring det, tyder på bristande respekt för vetenskapligt framtagen kunskap och innebär ett dråpslag mot hela det statliga kommittéväsendet".

Lördagen den 1 maj medverkade professor Masoud Kamali i Ekots lördagsintervju. Kamali frånsade sig sitt uppdrag för Integrationspolitiska maktutredningen våren 2003 men leder idag den nya, av regeringen tillsatta  utredningen  om makt, integration och strukturell diskriminering.