Regeringen har tillsatt en utredning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för bl a asylsökande som saknar ID-handlingar

2004-05-25

Regeringen har tillsatt en utredning om tidsbegränsade uppehållstillstånd för bl a asylsökande som saknar ID-handlingar. Utredare är Hans Emanuelsson, Migrationsverket. Eftersom omkring 90 procent av de asylsökande i nuläget saknar sådana handlingar kan konsekvenserna av en eventuell lagändring bli omfattande, både vad gäller insatser under väntetiden och integrationspolicy och -aktiviteter under den tid det tidsbegränsade uppehållstillståndet gäller.

Även program och insatser för återvändande/återvandring torde påverkas. Utredningen skulle varit avslutad i september men har fått förlängning till december, troligen med sikte på en lagändring under 2005, varför aktuella projektverksamheter inom Equal och Europeiska flyktingfonden också påverkas.