"The challenges of integration" - ny konferensrapport från Europeiska temagruppen asyl

2004-06-24

Den europeiska temagruppen asyl anordnade i april den första europeiska konferensen och utställningen om yrkesmässig och social integration av asylsökande under rubriken "The challenges of integration".

Drygt 200 deltagare från både de nya och gamla medlemsstaterna hade samlats i Dublin för att ta del av projekterfarenheter och goda exempel från en rad Utvecklingspartnerskap inom Equal.  Föredrag och diskussioner om det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) - dess genomförande, framsteg och tillkortakommanden - och Equals roll som utvecklingsprogram i förhållande till CEAS, hade också en framträdande roll under konferensen.