Fyra nyttiga nyhetssidor

2004-09-07

Informationen om den europeiska debatten i asyl- och migrationsfrågor - till exempel vad gäller det europeiska gemensamma asylsystemet - är ofta mycket bristfällig i Sverige. Genom att följa rapporteringen på www.temaasyl.se kan ni få en bild av den europeiska utvecklingen och debatten med fokus på mottagande, integration och re-integration av asylsökande och flyktingar. För den som önskar få en bredare bild rekommenderas fyra nyhetssidor på Internet:

EUobserver är en fristående, icke-kommersiell nyhetssida med information från samtliga aktuella politikområden. Daglig uppdatering och möjlighet att prenumera på nyhetsbrev om t ex Rättsliga och inrikes frågor inom EU (Justice and Home Affairs).
 
Europeanvoice är producerad av The Economist och har en bra bevakning av både EU-kommissionen och utvecklingen i medlemsstaterna. Kostar dock £ 120 per år inklusive papperstidning som utkommer en gång/veckan.
 
BBC har en mycket fyllig och informativ hemsida om migration i världen: välskrivna artiklar och reportage, statistik och fakta.
 
För de tysktalande rekommenderas Frankfurter Allgemeines hemsida med god bevakning av den i Tyskland mycket aktuella och omdebatterare frågan om migration och asyl. Även god EU-bevakning.