UNHCR:s halvårsrapport: minskat antal asylsökande

2004-09-07

Under första halvåret 2004 minskade antalet asylsökande till de industrialiserade länderna med runt 20 procent jämfört med motsvarande period 2003. Europa mottog 18 procent färre asylsökande första halvåret 2004 jämfört med 2003 (147 000 respektive 179 000).

I genomsnitt gjordes 25 000 asylansökningar per månad i de 25 europeiska stater som ingår i UNHCR:s statistik. Under andra kvartalet 2004 mottog de gamla medlemsstaterna (exklusive Italien) 63 procent av alla asylsökande i den industrialiserade världen. Flest asylsökande kommer fortfarande från Ryska federationen, följt av Serbien och Montenegro.