P1-programmet Kaliber granskar Equal och Svenska ESF-rådet

2005-05-30

Sveriges Radios program Kaliber har granskat de 46 utvecklinspartnerskapen i den första omgången av Equal och den ansvariga myndigheten, Svenska ESF-rådet. Många av projektledarna vittnar om en tungrodd administration och ekonomiredovisning, brister i stöd och tydlig information från Svenska ESF-rådets sida - men också svårigheter att få de komplexa s k utvecklingspartnerskapen att fungera.

NTG-asyl har tidigare redovisat och kommenterat en oberoende utvärdering av Equal-programmet,  i vilken man också anmärkte på många av de brister i programgenomförandet som nu framkommit i Kalibers granskning. Även den s k kundundersökningen, som återges i Svenska ESF-rådets årsredovisning från 2004, visar på myndighetens svårigheter att ge en tydlig information till projektledarna/projektanordnarna.