Ny kommissionär, ny politik?

2004-10-10

 

Efter de många turerna kring den av Italien nominerade kommissionären Rocco Buttiglione - som ledde till att hans kandidatur togs tillbaka - har Italien nu nominerat en ny kandidat till posten som kommissionär för Direktoratet för frihet, säkerhet och rättvisa (tidigare Direktoratet för inrikes och rättsliga frågor), nuvarande utrikesministern i Berlusconis regering, Franco Frattini.

Frattini är utrikesminister i den italienska regeringen sedan 2002 och tillhör Berlusconis parti Forza Italia sedan 1996. Han är utbildad jurist och har fram till att han påbörjade sin politiska karriär bland annat arbetat som åklagare.