Tankeväckande intervjuer med aktörer i den integrationspolitiska maktutredningen

2004-10-18

Paraplyprojektet, ett utvecklingspartnerskap inom ramen för Equals spridnings- och påverkansstrategi, publicerade nyligen en intervju med demokrati-, integrations- och jämställdhetsminister Mona Sahlin på sin hemsida.

I intervjun ger Sahlin sin syn på den kritik hon fick när hon i våras utsåg professor Masoud Kamali till att leda en ny utredning om makt, integration och strukturell diskriminering i samhället. Den tidigare integrationspolitiska maktutredningen, i vilken Kamali ingick som expert, blev nedlagd i april 2004.  Nu leder han på uppdrag av Sahlin den nya utredningen.

Paraplyprojektet har tidigare även intervjuat Masoud Kamali och forskaren Astrid Schlytter om deras syn på hederskulturer och hedersmord. Alla ovannämnda intervjuer finns länkade till höger.