Att möta de ensamkommande barnen - ny rapport från Rädda barnen

2004-10-28

Uppskattningsvis 100 000 barn och ungdomar lever utan vårdnadshavare i Europa. Sedan 1989 har 8 000 ensamkommande barn och ungdomar ansökt om uppehållstillstånd i Sverige. De senaste åren har omkring 500 ensamkommande flyktingbarn årligen kommit till Sverige.

I samband med regeringens utredning om mottagande av ensamkommande barn påbörjades i Skellefteå ett projekt för kommunalt mottagande av dessa barn. Projektet redovisas i en intressant och angelägen rapport från Rädda Barnen - Att möte de ensamkommande barnen. Resultatet från projektet bedöms som mycket positivt och Rädda Barnen rekommenderar att det framtida mottagandet av ensamkommande barn skall ske i regi av kommunen.
 
NTG-asyls kommentar:
Rapporten pekar mycket tydligt på nödvändigheten av att mottagandet av ensamkommande barn skiljs från utredning och prövning av ansökan om uppehållstillstånd. Skälen och slutsatserna är samma som framkommit i t ex Equal-projektet Modul 16-20. NTG-asyl har tidigare, bland annat i en skrivelse till Svenska ESF-rådet/Näringsdepartementet, föreslagit organisatorisk åtskillnad mellan asylprövning och asylmottagande.