Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci är EU:s program för yrkesutbildning och kompetensutveckling.

Syftet med Leonardo-programmet är att bidra till främjandet av ett kunskapens Europa och stödja medlemsstaternas politik inom livslångt lärande. Tre prioriteringar har antagits i samband med programmens mål, varav prioritering 3 är studie- och yrkesvägledning. Projekt inom denna prioritering bör särskilt inriktas på följande:

- Utbildning av studie- och yrkesvägledare

- Nya synsätt i system och metoder för att genom personlig vägledning för livslångt lärande hjälpa individer att få arbete och bli anställbara.

- Förbättrad information om nya yrken.

- Tillvägagångssätt genom innovativa partnerskap för att ge yrkesvägledning på arbetsplatsen

För att läsa mer om projekt inom Leonardo som har asylsökande som målgrupp, klicka här.