NTG-asyl, Equal och tema asyl i Litauen

2004-12-22

Utvecklingspartnerskapen i de nya medlemsstaterna är av stort intresse för NTG-asyl och de svenska partnerskapen. NTG-asyl har sedan tidigare kontakter med Litauen och anordnade, tillsammans med UP ReKOMP i Uppsala, i början av december ett mycket uppskattat besök i Sverige för en delegation från Litauen. I delegationen ingick representanter från ansvarigt ministerium och två Utvecklingspartnerskap, varav ett inom tema asyl och det andra inom tema jämställdhet.

NTG-asyl kommer att utveckla kontakterna med Litauen och vår förhoppning är att även de svenska Utvecklingspartnerskapen hittar vägar för samarbete och partnerskap med sina litauiska kolleger.

Se bildberättelsen från gymnasieskolan i Alanta.

Kontakta Katarina Nilsson: katarina.nilsson@initiativet.se alt 031-701 20 88 för ytterligare information.