Månadens projekt 2004

Här presenteras projekt publicerade under 2004 med olika centrala teman inom bland annat EU-programmen Europeiska flyktingfonden och Equal.


Program för human återvandring
2004-12-01
Ove Rådberg och Emina Krzovic från ERF-projektet Program för human återvandring redovisade sin verksamhet på NTG-asyls seminarium Återvändande - avvisning eller re-integration? den 14 december 2004. Projektet syftar till att förbättra möjligheterna för flyktingar att återvandra, bland annat genom att förbättra information och sociala och ekonomiska förhållanden i lokalområden.
Angeläget projekt inom forskningsinstitutet European Science Foundation
2004-10-01
Enligt Rikspolisstyrelsen får uppskattningsvis 75 procent av de asylsökande som kommer till Sverige hjälp av människosmugglare (råd, anvisningar, dokument, transport) till en kostnad av mellan en halv och en miljard kronor. Frågan om människosmuggling är trots detta mycket lite uppmärksammad i Sverige och forskningen på området är eftersatt.
Want 2 work - ett utvecklinspartnerskap i Danmark
2004-09-01
I Danmark finns ett utvecklingspartnerskap inom Equal Tema asyl som i nära samarbete med bl a arbetsmarknadens parter förbereder de asylsökande för ett inträde på arbetsmarknaden.