Utvecklingspartnerskap i Sverige inom tema asyl, andra ansökningsomgången (2004)

Klicka på länkarna nedan och läs mer om utvecklingspartnerskapen i Sverige inom tema asyl och närliggande områden, andra ansökningsomgången (2004).


Utvecklingspartnerskapet AROS asyl
Utvecklingspartnerskapet AROS asyl omfattar ett stort antal aktörer inom Uppsala och Västmanlands län, från landstingen och kommunerna till utbildningsföretag och frivilligorganisationer. Partnerskapets mål är att finna metoder och samarbetsformer som ökar kunskaperna om och förståelsen för hälsans betydelse under asylprocessen. Man avser vidare att nå hela populationen (barn, vuxna, sjuka, friska,) asylsökande i s k eget boende i Uppsala och Västmanlands län samt utveckla verksamheter för dessa samt knyta ihop de olika delarna till en fungerande helhet för såväl asylsökande som aktörer. Verksamheterna fokuserar på asylsökandes livskvalité och på variablerna hälsa, boende, föräldraskap, utbildning, sysselsättning och fritid. Partnerskapet har därför nu låtit genomföra en uppmärksammad kartläggning av hela populationen asylsökande i Uppsala och Västmanlands län.
NOVE
I partnerskapet har man tagit fasta på den kritik som framförts i olika offentliga utredningar angående mottagandet av asylsökande och nyanlända i allmänhet och den organiserade verksamheten i synnerhet. Partnerskapet inriktar sig på utveckla en ny modell för den organiserade verksamheten som Migrationsverket bedriver för asylsökande. Utgångspunkten är att erbjuda en meningsfull, kompetensutvecklande aktivitetskedja i samverkan mellan Migrationsverket, Röda Korset, kommuner, föreningar och näringslivet. Mervärden skapas både för asylsökande som senare får uppehållstillstånd och för dem som avvisas - genom kunskapsvalidering, trainee-aktiviteter och lönearbete.
Samverkan mot trafficking
Människohandel är ett komplext problem som i grunden bottnar i fattigdom och bristande jämställdet. Det är ett globalt problem som i Europa vuxit i omfattning sedan Sovjetunionens fall. Omkring 600 kvinnor och därutöver ett okänt antal barn transporteras årligen till Sverige för sexuellt utnyttjande. Frågan har prioriterats politiskt, men fortfarande återstår mycket arbete vad gäller metodutveckling i samverkansfrågor samt attitydförändring av såväl preventiv som stöttande art i förhållande till såväl en bred allmänhet som relevanta myndigheter.