Viktigaste integrationsfrågan 2005 - Migration Policy Institute har svaret?

2006-01-04

Den välrenommerade USA-baserade migrationspolitiska tankesmedjan MPI, Migration Policy Institute, har listat de tio viktigaste frågorna inom migrations- och integrationspolitiken under 2005. Listan återfinns på informationsbanken kopplad till MPI:s hemsida, som också innehåller rikligt med annan information om migrations- och integrationsfrågor. Här finns även statistikverktyg, med vilka man kan få fram uppgifter om migrationsrörelser, asylsökande, medborgarskap etc (gäller dock främst USA).

Fristående tankesmedja med många sponsorer
Migration Policy Institute är en fristående tankesmedja som arbetar med analyser, forskning, information och kunskapsuppbyggnad inom migrations- och integrationsområdet. En av frontfigurerna i MPI är professor Demetrios Papademetriou, välkänd också från Metropolis-konferenserna. Papademetriou är en av styrelsemedlemmarna i och grundarna av Metropolis-projektet.

Institutet finansieras genom en ett stort antal sponsorer, av vilka märks bl a tyska Bertelsmannstiftelsen, Global Commission on International Migration, UNHCR, italienska arbetsministeriet och norska Utlendingsdirektoratet.

Innehållsrik hemsida och ett praktiskt statistikverktyg
Institutets hemsida innehåller ett mycket rikt material om internationell migration: media/pressöversikter, aktuella publikationer, forskningsprojekt, statistik etc. Även om sidan – och institutet – av naturliga skäl i sin bevakning har en slagsida mot den amerikanska kontinenten, och särskilt USA, finns också mycket material om Europa. En särskild informationsbank – Migration Information Source – innehåller ytterligare information om specifika länder. Här finns också ett mycket användbart statistikverktyg med vilket man enkelt få fram tidsserier och aktuella uppgifter om t ex asylsökande i världen.

Viktigaste frågan?
I decemberupplagan av Migration Information Source presenteras en lista över de tio viktigaste frågorna inom migrations- och integrationspolitiken under 2005, frågor som utgår från händelser som inträffat under året och som bedöms ha återverkningar långt in i framtiden.

Tre av frågorna har särskilt intresse ur NTG-asyls perspektiv: ökningen och hanteringen av illegal invandring (mixed flows), det minskande antalet asylsökande i världen och, med tanke på NTG-asyls nya tyngdpunkt integration, samexistensen mellan muslimer och majoritetsbefolkning i Europa.

Enligt MPI är den senare frågan den mest angelägna; en rad allvarliga incidenter/konflikter i olika europeiska länder tyder på bristande integration i samhället och avsaknad av en fungerande kommunikation mellan grupperna. Händelserna har, enligt MPI, satt fokus på det faktum att det finns mer än 15 miljoner muslimer i det kristna Europa och att majoritetsbefolkningen i vissa sammanhang ifrågasätter möjligheterna till en fredlig samexistens.